Strid om Zimpler: Spelinspektionen Tar Fallet Vidare Till Kammarätten

Spelinspektionen har bestämt sig för att överklaga en dom som friar betalningsförmedlaren Zimpler AB från anklagelser om att stödja olagligt spel i Sverige. Myndigheten hoppas att Kammarrätten i Jönköping ska ge klarhet i rättsläget och rätta till vad de anser vara flera felaktiga bedömningar.

Bakgrund

Den 22 maj 2024 upphävde Förvaltningsrätten i Linköping Spelinspektionens beslut om att sätta vite mot Zimpler AB. Myndigheten hävdar att Zimpler har hjälpt utländska spelbolag att nå svenska spelare, trots att dessa saknar svensk licens.

Kampen om Svenska Spelare

Huvudfrågan är hur Zimpler används av spelbolag för att locka svenska spelare. En talesperson från Spelinspektionen säger att det inte räcker att en webbplats är tillgänglig i Sverige; den måste vara riktad mot svenska konsumenter. De påstår att spelbolagen aktivt riktar sig mot Sverige genom att använda Zimplers betaltjänster som är välkända bland svenska konsumenter.

Olika Bedömningar angående BankID

Spelinspektionen framhåller att Zimpler använder BankID, ett system som bara finns i Sverige. Detta gör det enkelt och säkert för svenska spelare att sätta in pengar på sina spelkonton – vilket Spelinspektionen menar visar att tjänsten riktar sig till den svenska marknaden.

Förvaltningsrätten anser att Zimplers betalningsförmedling inte främjar olagligt spel men Spelinspektionen håller inte med. De menar att även andra betalningsuppdrag kan utgöra främjande av olagligt spel om de riktar sig till svenska spelare.

Spelinspektionen påpekar att Zimpler haft nära samarbete med spelbolagen och varit medvetna om att deras tjänster användes för att nå svenska spelare. Interna rapporter från Zimpler bekräftar att spelbolagen var ”live in Sweden” och aktivt riktade sig mot svenska kunder.

Spelinspektionen Önskar Tydligare Praxis

Spelinspektionen vill att kammarrätten prövar överklagandet för att klargöra rättsläget. Det finns ingen tydlig praxis kring när spelbolag anses rikta sig till Sverige och hur främjandeförbudet ska tillämpas.
Med denna överklagan vill Spelinspektionen förhindra att olicensierade spelbolag får fri tillgång till den svenska marknaden genom att använda svenska betaltjänster som Zimpler.

Kampen om den svenska spelmarknaden fortsätter och nu är det upp till kammarrätten att avgöra nästa steg. Kommer Spelinspektionen att segra eller får Zimpler fortsätta som tidigare? Vi får vänta och se.